Formularz kontaktowy:

weryfikator

Opis produktu

Adapter USB do CB32

 

 

Opis programu „Elmes CB32 configurator”.

 

FAQ

1.      Do czego służy program „CB32 configurator” ?

2.      Czym połączyć centralę CB32 z komputerem PC ?

3.      Jak zainstalować aplikację: „CB32 configurator” ?

4.      Jak przełączyć centralę CB32 w tryb komunikacji z komputerem ?

5.      Jak używać aplikacji „CB32 configurator” ?

6.      Problemy, które mogą wystąpić.

 

1.            Do czego służy program „CB32 configurator” ?

Program służy do konfigurowania centrali CB32. Pozwala również uaktualnić jej oprogramowanie, (ang. firmware). Dotyczy to wersji centrali od 3.00. Uaktualnienie z wersji 2.xx do 3.00 możliwe jest wyłącznie u producenta.
*Program do obsługi CB32 przez komputer PC. (
KONFIGURATOR)

2.            Czym połączyć centralę CB32 z komputerem PC ?

Do podłączenia służy kabel-konwerter USB-RS. Kabel ten posiada wbudowany układ scalony, który zamienia sygnały występujące na złączu USB na sygnały RS232 o poziomach 0/3,3V wymagane przez centralę. W kabel taki można zaopatrzyć się w firmie Elmes Elektronik. Kabel ten – podobnie jak większość urządzeń podpinanych do złącza USB - wymaga zainstalowania odpowiednich sterowników (do pobrania ze strony www.elmes.pl). W zależności od rodzaju zastosowanego w kablu układu scalonego (patrz oznaczenie kabla („FTDI” albo „Profilic”), procedura instalacji jest różna:

·     Dla kabli z układem Profilic, najpierw należy zainstalować sterowniki poprzez uruchomienie odpowiedniego pliku .exe znajdującego się w katalogu ..USB cable driversprofilic, a następnie podłączyć kabel do portu USB komputera.

·     Dla kabli z układem FTDI, najpierw należy podłączyć kabel do portu USB komputera. System powinien wykryć nowe urządzenie: „USB Serial Converter”. Następnie system zapyta o sterowniki do tego urządzenia – w odpowiedzi na pytanie:
„Czy system Windows może połączyć się z witryną Windows Update aby wyszukać sterowniki ?”
należy wybrać opcję: „Nie, nie tym razem”, a w odpowiedzi na kolejne pytanie należy wybrać opcję:
„Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji”. Następnie należy podać tę lokalizację, czyli:
„..USB cable driversFTDI”.
Chwilę później system wykryje kolejne urządzenie: „USB Serial Port”. W tym przypadku  postępujemy identycznie jak poprzednio.

 

Po zainstalowaniu w komputerze pojawi się dodatkowy port COM (zwykle COM3 lub COM4).
*Sterowniki usb do kabli. (
USB STEROWNIKI)

 

3.            Jak zainstalować aplikację: „CB32 configurator” ?

Aplikacja jest dostępna w postaci skompresowanej. Po rozpakowaniu i uruchomieniu instaluje się domyślnie w katalogu:

„C:Program FilesElmesElmes CB32 configurator”,a (katalog można zmienić)

a w menu Start tworzony jest skrót do uruchamiania aplikacji.

4.            Jak przełączyć centralę CB32 w tryb komunikacji z komputerem ?

Przed podłączeniem centrali CB32 do komputera należy upewnić się, że zasilanie centrali jest wyłączone (także akumulatory), a kabel USB-RS nie jest podpięty do komputera. Następnie należy wykonać kolejno następujące czynności:

1.    podłączyć kabel USB-RS do centrali,

2.    podłączyć drugą stronę kabla do portu USB komputera,

3.    trzymając naciśnięty klawisz 2 centrali włączyć jej zasilanie.

Na wyświetlaczu LCD centrali powinien migać znak: „?”. Jeśli tak nie jest, należy ponownie wykonać pkt 3 wyżej (wyłączyć zasilanie centrali i trzymając klawisz 2 ponownie je włączyć).

5.            Jak używać aplikacji „CB32 configurator” ?

Pierwszym krokiem po uruchomieniu aplikacji jest wybór portu szeregowego COM do komunikacji z centralą CB32 (menu Opcje). Należy oczywiście wybrać ten port, na którym zainstalowany został wcześniej kabel USB-RS. Kabel musi być podłączony do komputera, inaczej nie pojawi się na liście do wyboru.

Po wybraniu portu można przystąpić do konfigurowania centrali. Można zacząć od wczytania aktualnych ustawień z centrali lub też od razu przystąpić do wpisywania nowych. Można również wczytać ustawienia z wcześniej zapisanego pliku dyskowego.

Po ustawieniu wszystkich parametrów można je wysłać do centrali. Warto też zapisać je na dysk, jako archiwum. Ustawienia są przechowywane w plikach tekstowych (rozszerzenie: *.txt)

Z poziomu aplikacji nie da się ustawić wszystkiego. Aplikacja nie umożliwia:

1.    programowania detektorów bezprzewodowych i pilotów do pamięci CB32,

2.    przypisania haseł użytkownikom,

3.    ustawienia zegara.

Powyższe czynności należy wykonać po uruchomieniu centrali, z poziomu jej menu.

 

Aplikacja pozwala również na aktualizację oprogramowania centrali (ang. firmware upgrade). Plik z nowym firmware (rozszerzenie .bin), należy wcześniej ściągnąć ze strony www.elmes.pl.

Uwaga. Centrala nie wychodzi automatycznie z trybu komunikacji z komputerem po zakończeniu konfigurowania lub uaktualniania centrali. Aby wyjść z tego trybu należy wyłączyć zasilanie centrali.

Jeśli po ponownym włączeniu centrali, centrala nie startuje normalnie, ale samoczynnie wchodzi do trybu komunikacji z PC-tem (miga: „?” na wyświetlaczu LCD), oznacza to, że ostatnia próba uaktualnienia oprogramowania (firmware) centralki nie powiodła się - czynność tę należy powtórzyć.

6.            Problemy, które mogą wystąpić.

1.    Aplikacja „CB32 configurator” nie uruchamia się. Przyczyną może być brak zainstalowanego komponentu: „Microsoft .NET Framework 2.0”. Można go ściągnąć bezpłatnie ze strony firmy Microsoft©.

2.    Przy próbie wysyłania lub odbioru danych z CB32 pojawia się komunikat:
                                                    „Przekroczony czas”.
Przyczyny mogą być następujące:

a.        w menu „Opcje” wybrano niewłaściwy port, np. COM1, zamiast COM3 (COM1 ustawia się domyślnie przy pierwszym uruchomieniu),

b.       centrala nie jest w trybie komunikacji z komputerem – nie miga znak: „?” na LCD,

c.        kabel USB-RS nie jest podłączony do centrali lub jest uszkodzony,

d.       wersja centrali jest wcześniejsza niż 3.00.

Jeżeli żaden z powyższych przypadków nie występuje, należy rozłączyć, a następnie ponownie włączyć wtyk USB do komputera.

 

3.    Przy próbie wysyłania lub odbioru danych z CB32 pojawia się komunikat:
                                                    „Access to port COMx is denied”.
Powodem wystąpienia tego błędu może być to, że inna aplikacja używa tego portu. Np. aplikacja „Sony Ericsson PC Suite” okresowo testuje, czy na portach COM nie jest podłączony telefon. Aby wyeliminować ten problem, można spróbować

a)        odczekać trochę - kilka lub kilkanaście sekund - i spróbować ponownie.

b)       zmienić numer portu COM (patrz pkt 2),

c)        wyłączyć blokującą port aplikację,

4.    Przy próbie wysyłania lub odbioru danych z CB32 pojawia się komunikat:
                                                    „The port ‘COM3’does not exist”.
Ten błąd występuje wówczas, gdy po wybraniu w menu „Opcje” portu COM3, kabel został odłączony od komputera.

Inne produkty z tej kategorii