Formularz kontaktowy:

weryfikator

Opis produktu

Detektor przeznaczony jest do wykrywania dymu w obiektach zamkniętych typu dom jednorodzinny, mieszkanie, kiosk, itp. Wyposażony jest w moduł transmisji bezprzewodowej Elmes. Oprócz wbudowanej funkcji alarmu akustycznego, umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnałów alarmowych do odbiornika instalacji alarmowej. Wykrycie dymu sygnalizowane jest głośnym alarmem akustycznym z detektora oraz sygnalizacją alarmową ze współpracującej z detektorem centrali alarmowej Elmes CB32 lub zmienno-kodowego odbiornika Elmes, do których detektor został zaprogramowany. W użyciu z odbiornikami Elmes detektor może być stosowany w dowolnej istniejącej lub projektowanej instalacji alarmowej. We współpracy z centralą Elmes CB32 oraz wybranymi odbiornikami Elmes (CH8HR, CH20HR) monitorowana jest obecność detektora i poziom napięcia baterii zasilającej. Brak łączności z detektorem lub niski stan jego baterii są sygnalizowane w urządzeniu odbiorczym. Zasilany jest z baterii 9V, która wystarcza na zasilanie detektora do 2 lat. Zastosowanie baterii alkalicznej lub litowej wydłuża czas pracy nawet do 4 lat. Detektor nie zawiera źródeł promieniowania jonizującego i reaguje wyłącznie na dym wnikający do optycznej komory detekcyjnej.

Wybór miejsca i instalacja detektora dymu.

 

Przed instalacją detektorów należy dokonać oceny ryzyka wystąpienia pożaru w obiekcie oraz drogi przewidywanej cyrkulacji dymu. Ważne jest wykrycie dymu na wczesnym etapie jego pojawienia się. Dlatego detektor należy instalować na sufitach w środku pomieszczeń i w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych i wszędzie tam, gdzie swobodna cyrkulacja powietrza ułatwia przepływ dymu, który dostając się do komory optycznej detektora wywoła alarm. Instalując detektor pod sufitem należy pamiętać, aby jego odległość od najbliższej ściany nie była mniejsza niż jeden metr. Detektor można instalować także na ścianach pionowych lub pochyłych, z zachowaniem minimalnego odstępu 30 cm od płaszczyzny sufitu i uwzględniając centralne położenie detektora. Nie należy instalować detektorów w tzw. strefach „martwych” np. rogach pomieszczeń, do których dym dotrze z opóźnieniem, a także - celem uniknięcia fałszywych alarmów - w pobliżu ewentualnych naturalnych źródeł zadymienia takich jak: kominek, strefa kuchenna lub garaż, gdzie może wystąpić zadymienie od uruchamianego samochodu. Ponadto, należy unikać miejsc zasłoniętych innymi przedmiotami, pomieszczeń o dużej wilgotności i parowaniu (np. łazienka) oraz zakurzeniu (np. warsztat pracy).

Im większa jest liczba detektorów dymu właściwie rozmieszczonych w chronionym obiekcie, tym większa jest szansa wczesnego wykrycia zagrożenia i wywołania alarmu pożarowego.

Detektor Elmes GNS wyposażony jest we wspornik -  listwę instalacyjną, którą mocuje się do podłoża przy pomocy dwóch kołków rozporowych (na wyposażeniu). Poprzez otwory w listwie należy zaznaczyć na suficie lub ścianie miejsca wiercenia otworów pod kołki rozporowe. Detektor zawiesza się na listwie poprzez dopasowane otwory w jego obudowie ruchem obrotowym zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ruch odwrotny powoduje zdjęcie detektora z listwy, np. w celu wymiany baterii, odkurzenia lub malowania ściany. Po zainstalowaniu, wciskamy przycisk kontrolny TEST detektora w celu kontroli sprawności alarmu.

UWAGA! Detektor posiada mechaniczne zabezpieczenie przed zainstalowaniem bez baterii. Zawieszenie detektora na listwie możliwe jest tylko z baterią zasilającą (9V).

 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono proponowane miejsca instalacji detektorów dymu w mieszkaniu i domu jednorodzinnym.

Inne produkty z tej kategorii