Gwarancja


Pobierz zgłoszenie gwarancyjne >>>Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy dla produktów znajdujących się w sklepie. Warunki gwarancji określone są na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów. Warunki gwarancji można pobrać w poniższym linku:

Warunki gwarancji >>>

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Adres punktu gwarancyjnego:

MDH-SYSTEM

ul. Bajkowa 5

20-802 Lublin

tel. 81-4446285, kom. 693865235

e mail: info@mdh-system.pl